Reklamační řád

 
Reklamační list ke stažení ve formátu .DOC (Word) a .PDF (Adobe Reader)
Reklamace se vyřizují na adrese: TORIO PLUS, spol. s r.o., Štúrova 1307/4, 142 00, Praha 4
 
REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ
Podmínky reklamace:
- zboží musí být zakoupeno u nás (cizí zboží bude okamžitě vráceno)
- zboží musí být reklamováno přesně tak, jak bylo zakoupeno (např. při koupi sady se reklamuje sada, nikoliv pouze jeden kus, pokud není řečeno jinak)
- musí být řádně vyplněný reklamační list VZOR - bez řádně vyplněného našeho reklamačního protokolu nemůžeme reklamaci vyřídit
- reklamaci řešíme výměnou nebo opravou (v případě opakovaných reklamací jednoho výrobku vracíme peníze formou dobropisu)
- reklamace vyřizujeme do 30ti dnů
- veškeré náklady na dopravu při neuznané reklamace hradí reklamující

 

ZÁRUKA
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, tj. záruka na autožárovky se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením životnosti výrobku dané normou. U vysokovýkonových nehomologovaných žárovek se životnost podstatně zkracuje. Navíc tyto typy nejsou povoleny pro provoz na veřejných komunikacích (na tento fakt upozorňujeme na obalech).
Obecně platí, že žárovky vyrobené technologiemi, umožňující vyšší svítivost (Elta +50%, +90%, Osram
Silverstar, Nightbreaker apod.) mají kratší životnost než běžné typy.
Reklamaci žárovek lze tedy uznat v těchto případech:
- vzduch v baňce
- špatně uchycené nebo prasklé vlákno
- křivě osazená baňka v patici
Naopak nelze uznat v případě:
- nevhodného použití výrobku nebo nedodržením instalačního návodu či návodu k použití
- opotřebení v přiměřené době a způsobu používání výrobku [ukončení životnosti]
- mechanického poškození
- neoprávněného zásahu do elektrické nebo mechanické části výrobku
- používání výrobku v nevhodném prostředí, nesprávným zacházením v rozporu s návodem
- živelné pohromy nebo neoprávněnými zásahy třetích osob do výrobku 
- Při reklamaci stěračů je nutné uvést typ a rok výroby vozidla, na kterém byl stěrač používán.

 

REKLAMACE DODÁVKY ZBOŽÍ
Případné reklamace dodaného zboží musí být provedeny do 10 pracovních dnů od jeho převzetí. Po tomto termínu již není možné reklamaci uplatnit. Mezi tyto reklamace patří např. chybně vyfakturované zboží, chybně dodané zboží, chybný počet, chybné údaje na fakturách apod. 
Pro informace o stavu vaší reklamace nebo obecně reklamačního procesu pište na reklamace@torioplus.cz
Firma TORIO PLUS spol. s r.o. odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží v době dodání.